Bedrijven

Bedrijven hebben grote behoefte aan technisch personeel en personeel in de bèta-richting. Door meer aanbod van meisjes/vrouwen, ook vanuit verschillende culturele achtergrond (diversiteit), kunnen bedrijven hun personeelstekort verminderen. Het is bekend dat diversiteit ook een positieve bijdrage levert aan het resultaat van de onderneming.

Het is goed dat bedrijven open staan voor mensen ook van verschillende culturele achtergrond.

Door het meewerken aan het programma Diversiteit, Meisjes & Techniek, kunnen bedrijven op langere termijn bevorderen dat meer meisjes een technisch beroep kiezen. De stichting wil graag bedrijven ondersteunen bij hun, zo nodig, vrouwvriendelijker presentatie en hoe met diversiteit op de werkvloer om te gaan.

Om een start te maken is de stichting ondersteund geweest door verschillende bedrijven. De wijze waarop de stichting nu met bedrijven wil samenwerken is dat bedrijven zich voor alle doelgroepen openstellen en mogelijkheden geven voor rondleiding, stageplaatsen etc … “Diversiteit als kracht zien”

 

Foto impressie bedrijfsbezoek Rythovius college te Eersel bij de workshop Tech = Beautiful