Scholen

Opinie school die programma al een aantal jaren uitvoert: Als school zijn wij erg enthousiast. Het is een leuk programma, met een mooi eindproduct (R&B box). Dit programma zit erg goed in elkaar. Het bestaat uit workshops, bedrijfsbezoek, rolmodellen en een film.

Dit programma is ook compleet omdat het dingen adresseert die belangrijk zijn om bij meisjes belangstelling te wekken voor techniek cq er over na te denken of techniek wel iets voor hen zou kunnen zijn.

Het geheel is goed te overzien en redelijk gemakkelijk in te passen in het rooster of schoolsysteem.

Er is veel aanbod van programma’s op dit gebied en bij de meeste moet er nog veel aan geschaafd worden voordat het bruikbaar is in de lespraktijk. Dit programma is daar een positieve uitzondering op.

Dit programma heeft een goede prijs/kwaliteitsverhouding:
Uiteraard spelen scholen een belangrijke rol bij de studiekeuze. De mate waarin scholen actief techniek promoten en informatie aan ouders geven, kan bevorderen dat meer meisjes voor techniek kiezen. Voor scholen die meisjes willen enthousiasmeren voor techniek, is het programma Diversiteit, Meisjes & Techniek een welkome aanvulling. Belangrijk is dat scholen een visie hebben hoe zij dit enthousiasme daarna vasthouden, zodat uiteindelijk meer meisjes voor techniek kiezen.

Randvoorwaarde voor het uitvoeren van de workshops van het programma is dat scholen voldoende technische uitrusting hebben of goede relaties met bedrijven die hen hierbij willen ondersteunen.