De stichting

DE STICHTING DIVERSITEIT & TECHNIEK

Op basis van keuzes die Nederland op economisch gebied gemaakt heeft, zijn veel technische mensen nodig op alle niveaus. De stichting wil een bijdrage leveren aan de instroom van vrouwelijke technici.

De stichting Diversiteit & Techniek is indertijd opgezet om meisjes te interesseren voor techniek, met ook een focus op Etnische Diversiteit. De stichting heeft toen allerlei organisaties bezocht om uit te zoeken of er organisaties waren die zich met dit onderwerp bezighelden maar ook om haar visie ten aanzien van vrouwen en techniek uit te dragen. Duidelijk werd toen dat er een aantal organisaties waren die zich bezig hielden met het onderwerp meisjes en techniek maar etnische diversiteit niet op hun radar hadden. De stichting zag toen voor zichzelf hierin een duidelijk doel. Daarvoor heeft zij een uitgebreid programma voor meisjes ontwikkeld met ook focus op diversiteit. Een programma dat gericht was op allerlei groepen die hierop invloed konden uitoefenen. D.w.z. naast de bewustwording bij meisjes zelf, ook gericht op  hun ouders, docenten en bedrijven. De meisjes hielden zich,  onder begeleiding van hun docent, actief gedurende 8 a 10 weken in klassikaal verband bezig met techniek, waarbij zij ook kennis konden maken met rolmodellen en het bedrijfsleven. Het geheel was een succes voor de scholen, hetgeen bij evaluatie bleek.

Een aantal jaren verder zag de stichting dat bepaalde organisaties ook een rol op zich namen om eveneens de focus op  diversiteit te zetten hetgeen door de stichting werd omarmd. Dit was de reden voor de stichting Diversiteit & Techniek om in plaats van verdere programma’s te entameren, waar nodig vanuit haar expertise een bijdrage te leveren aan bestaande organisaties. 

Omdat het een erg mooi en breed programma is dat de stichting heeft ontwikkeld en nog steeds actueel, blijft het opportuun om dit programma via deze website nog steeds onder de aandacht te houden. Via de website is meer informatie te verkrijgen.

De stichting is bij haar oprichting gesupport geweest door het Comité van aanbeveling met gerenommeerde namen als: Prof. Dr. Ir. Egbert-Jan Sol, Drs. Nienke Meijer, Mr. Wilma Gillis-Burleson, Prof. Dr. Nic Douben, Elisa R. Carter MBA en wijlen Drs. Hans de Boer.

Directeur en Oprichtster

Virma Durinck- Lourens MA, PCC die deze stichting vanuit maatschappelijke betrokkenheid heeft opgericht

Voorzitter van Bestuur

Bert Van Gijzel

Adviseur

Dr. Ir John Durinck