Leerlingen

Vanzelfsprekend richt de stichting zich in de eerste plaats op leerlingen omdat zij het arbeidspotentieel voor de toekomst vormen. Hoewel veel leerlingen zich goed kunnen voorstellen hoe belangrijk techniek is in het dagelijks leven, ligt het kiezen voor een technische studie of beroep niet altijd voor de hand, ook niet als men daar aanleg voor heeft of goed is in bèta-vakken. Dit komt ook omdat zij geen goed beeld hebben van technische beroepen voor meisjes.
De stichting enthousiasmeert meisjes voor techniek en wil bevorderen dat zij techniek in hun keuze betrekken d.m.v. workshops en een beroepenspel in het programma Diversiteit, Meisjes & Techniek.

Uit gesprekken tijdens de workshops en uit enquêtes die aan het begin en het einde van de workshops werden gehouden bleek dat er attitudeverandering t.o.v. techniek was opgetreden.

Ongeveer drie kwart vindt dat techniek niet alleen voor jongens is en bijna iedereen zegt zich te kunnen voorstellen dat meisjes een technisch beroep kiezen. Na de workshops blijkt ook dat de meisjes een positiever beeld van techniek hebben gekregen.