Archief

De Stichting

DE STICHTING DIVERSITEIT & TECHNIEK Op basis van keuzes die Nederland op economisch gebied gemaakt heeft, zijn veel technische mensen nodig op alle niveaus. De stichting wil, met focus op etnische diversiteit, een bijdrage leveren aan de instroom van technici. Ze...

Lees meer

Project Kennisintensief Vakmanschap

1 juni 2010 De stichting heeft een subsidie aanvraag ingediend voor het project “Kennisintensief Vakmanschap”  ingediend. Er waren een tiental bedrijven een tweetal VMBO’s  en ROC die hieraan wilde meewerken. Ook de Katholieke Universiteit...

Lees meer

Oudersessies bij Vakcollege Dr knippenberg

2 februari 2010 Op dinsdagmiddag 2 februari is onder bezielende leiding van mevrouw Ingrid Ensing op het Vakcollege in Helmond op de Ruusbroecklaan een bijeenkomst geweest voor ouders van de meisjes van de eerste klas.  Deze meisjes gaan meedoen aan het project...

Lees meer

Uitbreiding sponsoren

2 januari 2010 Voor het uitrollen van het programma worden nieuwe sponsoren gevonden. Wij zijn ook erg blij dat de stichting ondersteund wordt door de bedrijven Flos te Eindhoven met Phoenix te Eindhoven, MCB te Eindhoven en Smit te Veldhoven. Wij zijn hun daarvoor...

Lees meer

Techniekproject voor meisjes start op Stedelijk College

Artikel De Trompetter: ”Wij zijn goud waard” 18 februari 2009 Eindhoven - Vorige week is het project Diversiteit, Meisjes & Techniek van start gegaan op het Stedelijk College in Eindhoven. Gedurende tien weken werken 75 Meisjes uit de tweede klas van het vmbo aan...

Lees meer

Reactie Fontys studenten

15 december 2009 “In het kader van het programma ‘Diversiteit, Meisjes & Techniek’ werden wij, laatstejaars communicatie studenten, gevraagd Stichting Diversiteit & Techniek te ondersteunen bij de communicatie-uitingen. Een uitdagende maar absoluut leerzame...

Lees meer

Aanbieding rapport studenten

1 december 2009 Begin december overhandigen studenten hun stagerapport aan de stichting. De stichting is erg blij met hun anbevelingen. De studenten zullen nog een bijdrage leveren in het uitvoeringstraject mbt hun eigen advies. 

Lees meer

Voorbereiding meisjes op workshops

1 november 2009 Ter voorbereiding van de uitvoering van de technische workshops “Tech =Beautiful” van het programma Diversiteit, Meisjes & Techniek, hebben studenten de laatste week van november groepsdiscussie gehouden met de meisjes van de verschillende locaties...

Lees meer

Stage opdracht vierde jaars studenten

1 september 2009 Begin sept 2009 zijn vijf vierdejaars Fontys communicatiestudenten, Marloe Rutten Lieke Diderich, Liesbeth Adam, Wiebrig de Zwart, Jan de Bruin, voor de stichting Diversiteit & Techniek met een stage opdracht gestart. Deze stageopdracht was...

Lees meer

Uitrol Programma bij volgende VMBO school voor 75 meisjes

1 juli 2009 Inmiddels is de eerste VMBO-school in de regio Zuidoost-Brabant bekend waar wij het programma in het komend schooljaar (2009-2010) bij 75 meisjes gaan uitvoeren. Daarnaast wordt het programma structureel ingebed in het onderwijsprogramma van de pilotschool...

Lees meer

Fantastisch bericht Platform Bèta Techniek

23 juni 2009 Goed nieuws is het bericht dat wij ontvangen hebben van het “Platform Bèta Techniek” nl: de erkenning van de stichting, mede op basis van de bereikte resultaten. Het Platform Bèta Techniek zal de stichting ondersteunen bij de verdere uitrol van het...

Lees meer

Studiereis Turkije 11 – 19 oktober 2008

9 juni 2009 Op de VMBO’s waar wij mee te maken hebben is een groot percentage leerlingen van turkse afkomst. Om meer inzicht te krijgen in de ouderbetrokkenheid op school (en daarmee ook te leren van de turkse omgangsvormen) hebben Virma Durinck-Lourens en John...

Lees meer

Pilot Diversiteit, Meisjes ; Techniek op het SCE

23 april 2009 Eindhovens dagblad: Een beautycase vol techniek Ze zagen er prachtig uit, de tientallen beautycases die vmbo'ers uit de onderbouw van het Stedelijk College in Eindhoven hadden gemaakt. Ze deden dat in het kader van een techniekproject van de stichting...

Lees meer

‘Meisjes , weet je dat je goud waard bent’

vrijdag 13 februari 2009 Artikel Eindhovens Dagblad EINDHOVEN - Net zo moeilijk als olie en water mengen, is meisjes interesseren voor techniek. Denken we. Want Virma Durinck-Lourens, oprichtster van de Stichting Diversiteit en Techniek en de...

Lees meer