25 februari 2010

Het Eindhovens dagblad besteedt op 26 februari 2010 aandacht uitreiking check van 20.000 euro door Arie Kraaijeveld aan Virma Durinck-Lourens van de stichting Diversiteit & Techniek.

De cheque werd uitgereikt als waardering van de bereikte resultaten en verdere uitrol van het programma. Dit vond plaatst tijdens het startevenement van het programma Tech= Beautiful op het Vakcollege Dr. Knippenberg, Helmond

Bekijk het artikel hier