DE STICHTING DIVERSITEIT & TECHNIEK

Op basis van keuzes die Nederland op economisch gebied gemaakt heeft, zijn veel technische mensen nodig op alle niveaus. De stichting wil, met focus op etnische diversiteit, een bijdrage leveren aan de instroom van technici. Ze wil haar doel realiseren met een netwerkorganisatie en door het opzetten van een infrastructuur.

VOORZITTER BESTUUR

Bert van Gijzel

DIRECTEUR

Virma Durinck-Lourens MA

COMITÉ VAN AANBEVELING

Drs. Hans de Boer

Elisa R. Carter MBA

Prof. Dr. Nic Douben

Mr. Wilma Gillis-Burleson

Drs. Nienke Meijer

Dr. Ir. Egbert-Jan Sol

AANVULLING FUNCTIES

Drs. Hans de Boer

Voorzitter van VNO-NCW. Zelfstandig ondernemer, commissaris bij tal van bedrijven, initiatiefnemer van de Vakcolleges, en lid van het Innovatieplatform van het Kabinet Balkenende; Voorheen voorzitter van MKB Nederland, lid van het dagelijks bestuur van de SER, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Elisa R. Carter MBA

Voormalig lid Raad van bestuur Erasmus Medisch Centrum, voormalig lid Raad van Bestuur GGzE, lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Bestuurslid ZonMw. Zwarte Zakenmanager van het jaar 2005.

Prof. Dr. Nic Douben

Econoom, emeritus hoogleraar TU Eindhoven, verschillende commissariaten en bestuursfuncties.

Mevr. Virma Durinck-Lourens MA

Virma Durinck Lourens heeft een internationale coach accreditatie (PCC, International Coach Federation) en werkt o.a. volgens Marshall Goldsmith Stakeholder Centered methodologie. Internationale ervaring op het gebied van Human Resource Management. Oprichtster van de stichting Diversiteit & Techniek. Bestuurslid van de stichting Thomas van Villanova. Lid Zonta club Eindhoven. Lid Raad van Advies Father & Mother Figure.

Mr. Wilma Gillis-Burleson

Directeur Legato BV, Zwarte Zakenvrouw van het jaar 1997, voormalig plaatsvervangend voorzitter Kamer van Koophandel Rotterdam, plv voorzitter Rotterdamse Ondernemers Organisatie, Lid Economic Development Board Rotterdam, penningmeester Opportunity in Bedrijf.

Bert van Gijzel

Voormalig eigenaar-directeur KMWE; oprichter en projecteigenaar van het Metaalhuis.

Drs. Nienke Meijer

Voorzitter College van Bestuur van Fontys Hogescholen, voormalig groepsdirecteur Wegenergroep, voormalig voorzitster STEP. Voorzitter College van Bestuur Fontys.

Prof. Dr. Ir. Egbert-Jan Sol

Bijzonder hoogleraar Research Strategy and Management Radboud Universiteit Nijmegen. Directeur kennis/CTO, TNO Industrie en Techniek, medeoprichter Digitale Stad Eindhoven.