In 2015 heeft het Rythovius College in Eersel weer met veel succes het project Tech=Beautiful afgerond. De 24 meisjes in de leeftijd van 12-13 jaar (geloot uit de 48 die zich hebben opgegeven), hebben weer prachtige R&B boxen gemaakt. Het was weer een genoegen om tijdens het eindevenement, waarbij alle ouders aanwezig waren, ieders enthousiasme te zien. Lisette Appelo, als vrijwilligster verbonden aan de stichting, heeft met de docenten Irene Benne en Kees Dekkers van het Rythovius College het werkboek, dat nu al een aantal jaren meegaat, geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versie, die weer door Paul Dirckx van Fontys Hogescholen is gemaakt. Het nieuwe werkboek zal gebruikt gaan worden vanaf januari a.s. als het Rythovius College het project voor de vijfde keer gaat uitvoeren.

Studenten van het Summa College Eindhoven zijn aan de slag gegaan met een opdracht om te kijken of er in dit project ook nieuwere technieken geïntegreerd kunnen worden en of er ook een alternatief voor de R&B box te bedenken is. Wij wachten in spanning de resultaten af waar zij begin 2016 mee zullen komen. Moge dit berichtje voor u een aansporing zijn om (opnieuw) contact op te nemen met de stichting Diversiteit & Techniek om te bezien of dit programma bij u op school inpasbaar is om meisjes te enthousiasmeren voor techniek.

Wij wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar!

Virma Durinck-lourens
Directeur Stichting Diversiteit & Techniek