1 juli 2009

Inmiddels is de eerste VMBO-school in de regio Zuidoost-Brabant bekend waar wij het programma in het komend schooljaar (2009-2010) bij 75 meisjes gaan uitvoeren.
Daarnaast wordt het programma structureel ingebed in het onderwijsprogramma van de pilotschool

Virma Durinck-Lourens