2 februari 2010

Op dinsdagmiddag 2 februari is onder bezielende leiding van mevrouw Ingrid Ensing op het Vakcollege in Helmond op de Ruusbroecklaan een bijeenkomst geweest voor ouders van de meisjes van de eerste klas. 

Deze meisjes gaan meedoen aan het project Diversiteit, Meisjes & Techniek van de stichting Diversiteit & Techniek. De ouders waren uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar wat hun dochters de komende weken gaan doen.

Ook hebben ze informatie gekregen over techniek: wat kunnen meisjes in de techniek en hoe zit het met werkkansen. Er is een film gedraaid. In deze film komen verschillende vrouwen in verschillende technische beroepen aan het woord. Ze leggen uit wat ze hebben gedaan om te komen waar ze zijn. Veel van hen zijn gestart in het vmbo. Ook is er iemand van een bedrijf, die normaal klas 3 en 4 vmbo-leerlingen begeleidt, komen uitleggen wat techniek voor deze leerlingen betekent. Techniek hoeft niet vies te zijn! Ook heeft hij uitgelegd dat leerlingen gekoppeld kunnen worden aan bedrijven. Een leerling sluit dan een contract af waardoor deze leerling een baangarantie heeft op het moment dat de leerling het mbo op niveau 2 afsluit. En daar bovenop krijgt de leerling 2000 euro cadeau. Ook als de leerling aangeeft een verkeerde keuze te hebben gemaakt en op een ander gebied in de techniek door te willen, dan zijn daar mogelijkheden voor. De leerling verliest dus niet het gespaarde geld en de baangarantie.

De ouders waren aan het eind van de bijeenkomst erg enthousiast. Ze hadden gewild dat zo’n project ook in hun schooltijd had gedraaid! Dan hadden ze veel meer informatie gehad over de beroepskeuzes die er zijn. En natuurlijk willen ze hun dochters ondersteunen.

Nicole Fanchamps