1 juni 2010

De stichting heeft een subsidie aanvraag ingediend voor het project “Kennisintensief Vakmanschap”  ingediend. Er waren een tiental bedrijven een tweetal VMBO’s  en ROC die hieraan wilde meewerken. Ook de Katholieke Universiteit Brabant  vond het een leuk project en zou hieraan meewerken.

Doordat er geen subsidiemogelijkheden waren is er geen vervolg gegeven aan het project.

Hoofddoel van het project is: 

Een bijdrage te leveren aan het vergroten van het arbeidspotentieel in techniek via samenwerking VMBO-, HAVO-, ROC-scholen en MKB-bedrijven, door te werken aan image building. Focus ligt op meisjes en diversiteit.