23 december 2010 

Al met al een succesvol jaar. Dit succes was niet mogelijk geweest zonder de prettige samenwerking met de directeur en docenten van het Vakcollege Dr. Knippenberg. Ook plezierig en inspirerend was de samenwerking tussen de stichting en:

Ø Fontys PTH (Paul, Frank, Roel),

Ø De vierdejaars studenten van Fontys communicatie (groep “Bij Ons”: Wiebrig, Lieke, Liesbeth, Marlou en Jan),
   ROC: Janneke

Ø De zeer betrokken en enthousiaste projectmedewerkers: Nicole, Lambert, Mehmet, John, Laneen, Bart, Angela, 
   Frans, Rob, Heleen en Cees

Ø Webmaster Marcel.

Ook uiteraard dank aan het bestuur voor haar steun en alle anderen die op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de stichting.

Tenslotte wil ik alle sponsoren die op de website staan vermeld bedanken, in het bijzonder de nieuwe sponsoren van het afgelopen jaar t.w.

 Flos creative component solutions

 Phoenix 3D Metaal B.V. 

 MCB Nederland B.V. afdeling Valkenswaard

 Gebr. Smits B.V. te Veldhoven 

Ter afsluiting wil ik U:

HEEL FIJNE FEESTDAGEN TOEWENSEN EN EEN GEZOND, GOED EN VOORSPOEDIG 2011

Namens de stichting Diversiteit & Techniek

Virma Durinck-Lourens