23 juni 2009

Goed nieuws is het bericht dat wij ontvangen hebben van het “Platform Bèta Techniek” nl: de erkenning van de stichting, mede op basis van de bereikte resultaten.
Het Platform Bèta Techniek zal de stichting ondersteunen bij de verdere uitrol van het programma. Hierover zal later meer communicatie volgen.

Virma Durinck-Lourens

bronvermelding
www.platformbetatechniek.nl