Diversiteit

Met diversiteit wordt het samentreffen bedoeld van uiteenlopende menselijke kenmerken in allerlei facetten van het leven zoals wonen en werken. Bij diversiteit wordt gewoonlijk vooral gedacht aan man of vrouw, blank of gekleurd. Diversiteit in een groep wordt steeds meer gezien als een voordeel; diversiteit zorgt voor een gezamenlijke kracht. Veel bedrijven streven daarom diversiteit na en stemmen daar hun personeelsbeleid op af. Diversiteit geeft een nieuwe dimensie aan de kwaliteit van onze samenleving.